آمار

شما اینجا هستید

فرش ماشینی

صادرات افزون بر ۲۰۷ میلیون دلار کالای غیرنفتی از آران و بیدگل

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت آران و بیدگل گفت: ۲۰۷ میلیون و ۱۳۲ هزار دلار کالای غیرنفتی در سال ۱۳۹۹ از این شهرستان به مقصد کشورهای دیگر صادر شده است.

صادرات افزون بر ۲۰۷ میلیون دلار کالای غیرنفتی از آران و بیدگل

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت آران و بیدگل گفت: ۲۰۷ میلیون و ۱۳۲ هزار دلار کالای غیرنفتی در سال ۱۳۹۹ از این شهرستان به مقصد کشورهای دیگر صادر شده است.

۹۰۰ میلیون دلار، ارزش صادرات شهرستان آران و بیدگل

۹۰۰ میلیون دلار، ارزش صادرات شهرستان آران و بیدگل از سال ۹۲ تاکنون می باشد.

۹۰۰ میلیون دلار، ارزش صادرات شهرستان آران و بیدگل

۹۰۰ میلیون دلار، ارزش صادرات شهرستان آران و بیدگل از سال ۹۲ تاکنون می باشد.

بیش از 205 میلیون دلار صادرات شهرستان آران و بیدگل در سال گذشته

فرماندار شهرستان آران و بیدگل گفت: ۷۶ میلیون و ۴۹۳ هزار دلار کالا در ۶ ماهه نخست سال‌جاری از این شهرستان به مقصد چندین کشور جهان صادر شده است.

بیش از 205 میلیون دلار صادرات شهرستان آران و بیدگل در سال گذشته

فرماندار شهرستان آران و بیدگل گفت: ۷۶ میلیون و ۴۹۳ هزار دلار کالا در ۶ ماهه نخست سال‌جاری از این شهرستان به مقصد چندین کشور جهان صادر شده است.

نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی؛ خارج از پایتخت فرش ماشینی ایران

دکتر ساداتی نژاد خبر داد:
 برنامه ریزی و اجرای نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی کشور به کاشان واگذار شد

دکتر ساداتی نژاد خبر داد:
 برنامه ریزی و اجرای نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی کشور به کاشان واگذار شد

اشتراک در فرش ماشینی