آمار

شما اینجا هستید

فولاد کویر

برگزاری آیین روز درختکاری در مجتمع فولاد کویر

آیین درختکاری در مجتمع فولاد کویر شهرستان آران و بیدگل برگزار گردید.

برگزاری آیین روز درختکاری در مجتمع فولاد کویر

آیین درختکاری در مجتمع فولاد کویر شهرستان آران و بیدگل برگزار گردید.

آغاز عملیات احداث پروژه تصفیه خانه تکمیلی پساب مجتمع فولاد کویر آران و بیدگل

عملیات احداث پروژه تصفیه خانه تکمیلی پساب مجتمع فولاد کویر آران و بیدگل آغاز شد؛ فولاد کویر از آبهای زیرزمینی بی نیاز می شود.

آغاز عملیات احداث پروژه تصفیه خانه تکمیلی پساب مجتمع فولاد کویر آران و بیدگل

عملیات احداث پروژه تصفیه خانه تکمیلی پساب مجتمع فولاد کویر آران و بیدگل آغاز شد؛ فولاد کویر از آبهای زیرزمینی بی نیاز می شود.

آغاز پیاده‌سازی استاندارد ایزو ۲۶۰۰۰ در مجتمع فولاد کویر آران و بیدگل

رئیس هیئت مدیره مجتمع فولاد کویر شهرستان آران و بیدگل از آغاز پیاده‌سازی استاندارد ایزو ۲۶۰۰۰ در مجتمع فولاد کویرآران و بیدگل خبر داد.

رئیس هیئت مدیره مجتمع فولاد کویر شهرستان آران و بیدگل از آغاز پیاده‌سازی استاندارد ایزو ۲۶۰۰۰ در مجتمع فولاد کویرآران و بیدگل خبر داد.

اشتراک در فولاد کویر