آمار

شما اینجا هستید

مشاوره

سلسله نشست هاي سبك زندگي اسلامي برگزار مي شود

 سلسله نشست هاي سبك زندگي اسلامي با حضور اساتيد مجرب حوزه و دانشگاه و مشاوران برجسته درمسجد امام زمان (عج) برگزار ميشود  .

 سلسله نشست هاي سبك زندگي اسلامي با حضور اساتيد مجرب حوزه و دانشگاه و مشاوران برجسته درمسجد امام زمان (عج) برگزار ميشود  .

دومین جلسه آشنايی با دوران نوجوانی

دومین جلسه از سلسله جلسات راهنمایی ومشاوره با سخنرانی استاد احمد رضا سعیدی كارشناس مشاوره برگزار شد.

دومین جلسه از سلسله جلسات راهنمایی ومشاوره با سخنرانی استاد احمد رضا سعیدی كارشناس مشاوره برگزار شد.

اشتراک در مشاوره