آمار

شما اینجا هستید

نوش آباد

برپایی ویژه برنامه « بهار رمضان» در شهر نوش آباد

برنامه « بهار رمضان» ویژه جوانان و نوجوانان پسر در ماه مبارک رمضان در شهرنوش آباد برگزار شد.

برنامه « بهار رمضان» ویژه جوانان و نوجوانان پسر در ماه مبارک رمضان در شهرنوش آباد برگزار شد.

زيارت شهدا توسط اعضای مكتب المهدی

اعضای مجمع القرآن مكتب المهدی(عج) در قالب طرح تابستانی والعصر 93  قبور شهدای گمنام مدفون در شهر نوش آباد را زيارت كردند.

اعضای مجمع القرآن مكتب المهدی(عج) در قالب طرح تابستانی والعصر 93  قبور شهدای گمنام مدفون در شهر نوش آباد را زيارت كردند.

اشتراک در نوش آباد