آمار

شما اینجا هستید

هواشناسی

راه اندازی ایستگاه تمام خودکار هواشناسی آران و بیدگل

ایستگاه تمام اتوماتیک هواشناسی به همت شهرداری آران و بیدگل راه اندازی می گردد.

راه اندازی ایستگاه تمام خودکار هواشناسی آران و بیدگل

ایستگاه تمام اتوماتیک هواشناسی به همت شهرداری آران و بیدگل راه اندازی می گردد.

موافقت با احداث ایستگاه تحقیقاتی هواشناسی کشاورزی شمال استان اصفهان در شهرستان آران و بیدگل

دکتر اسلامی وزیر راه و شهرسازی با احداث ایستگاه تحقیقاتی هواشناسی کشاورزی شمال استان اصفهان در شهرستان آران و بیدگل موافقت کرد.

موافقت با احداث ایستگاه تحقیقاتی هواشناسی کشاورزی شمال استان اصفهان در شهرستان آران و بیدگل

دکتر اسلامی وزیر راه و شهرسازی با احداث ایستگاه تحقیقاتی هواشناسی کشاورزی شمال استان اصفهان در شهرستان آران و بیدگل موافقت کرد.

اشتراک در هواشناسی