بلوای بدویّت مدرن یا کاریکودتای تمدنی

کسانی که چهل سال است برای آرزوهای ناکامشان؛ روزشماری می‌کنند و نظام، طبق پیش‌بینی‌هایشان تا به حال، بارها و بارها در دهه شصت، هفتاد، هشتاد و نود سقوط کرده است، چطور می‌توانند به دیگران پُز «واقع بینی» بفروشند و به ما تصویر درستی از واقعیت بدهند؟

دسترسی به اطلاعات کاربران

به گزارش خبرنگار طاووس بهشت؛ به بهانه فیلترینگ اینترنت و فضای مجازی در پی اغتشاشات بوجود آمده در روزهای اخیر، یادداشتی تحت عنوان "دسترسی به اطلاعات کاربران" به قلم لیلا ثروتی دانشجوی دکترای فناوری اطلاعات و ارتباطات منتشر گردید.

جمهوری اسلامی پرچمدار آرمان قدس شریف

معادله قدرت در منطقه حساس غرب آسیا و در آستانه روز جهانی قدس واضح و روشن است؛ چرا که در یک سو، جریانی برای جلوگیری از نابودی اسرائیل همه تلاش خود را میکند؛ اما در طرف مقابل، محور و اندیشه مقاومت در منطقه همچنان بر آرمان ها و ارزش های خود مبنی بر  تسلیم ناپذیری در برابر دشمنان و مبارزه تا نابودی ریشه های صهیونیسم پایبند است.

مسافرت‌های کرونایی؛ در فرهنگ مدرن و فرهنگ ایرانی

«مسافرت‌های کرونایی؛ در فرهنگ مدرن و فرهنگ ایرانی» این روزها، شب و روزمان شده است کرونا. از رعایت نظافت در محیط حقیقی تا محتواهای راست و دروغ در فضای مجازی. کمتر کسی می‌توانست پیش‌بینی و حتی تصور این‌گونه زمانی را داشته باشد که مساجد تعطیل شود، صله ارحام و خریدهای نوروزی تبدیل به قرنطیه خانگی شود و جلسات اداری و رسمی حتی در سطح مجلس شورای اسلامی لغو شود. زندانیان هم به مرخصی‌ زودهنگام و بلندمدت روند.

هفت روز گذشت...

سایه روشن های خانه ای دیگر... افتتاح خانه هنرمندان درشهرستان آران و بیدگل دردوران سیاه کرونا که حتی به اجرای نمایش های محیطی و میدانی هم رحم نکرده آش دهان سوزی نیست اما اگراز زاویه سرپناهی برای تقویت و پرورش علمی و دپوی برنامه های نمایشی برای دوران پس از رفع محدودیتها به آن نگاه کنیم اتفاق قابل تقدیر و گواراست. خانه هنرمندان تنها باری که به دوش هنرمندان میگذارد بارمسئولیت است .باری که اگرروزی به دوش سنگینی کند نتیجه ای جزواگذاری حیثیت هنری دربرنخواهد داشت.تلاش های خانم زهرا غنی اگر نتیجه بخش بود تازه این اول راهی دشواراست . اول راهی که با خیلی از ناملایمات و نا متعارف ها باید سوخت و ساخت .

انتقام؛ احیای بازدارندگی

به گزارش خبرنگار طاووس بهشت؛ یادداشت محمدرسول نجاتی آرانی (کارشناس ارشد معارف اسلامی و علوم سیاسی) با عنوان "انتقام احیای بازدارندگی است" منتشر شد. انتقام احیای بازدارندگی است * دلبستگان انقلاب اسلامی این روزها این پرسش را دارند که در پاسخ به ترور دانشمند هسته ای،شهید فخری زاده واکنش نظام چه باید باشد و یا این سوال که چرا انتقام خون این شهید به مکان و زمان مناسب موکول میشود؟