رتبه برتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آران و بیدگل در نصف جهان

به گزارش خبرنگار طاووس بهشت؛ «سعید ضابطی» گفت: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آران و بیدگل رتبه دوم ارزیابی عملکرد بر اساس شاخص های ابلاغی سال ۱۳۹۸ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در سطح استان اصفهان به دست آورد.   رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آران و بیدگل افزود: این اداره هر ساله همت خود را جهت تسهیل در ارائه خدمت به همشهریان و اصحاب فرهنگ و هنر و ارتقای شاخص های فرهنگی هنری این شهرستان قرار داده است.