جمهوری اسلامی پرچمدار آرمان قدس شریف

معادله قدرت در منطقه حساس غرب آسیا و در آستانه روز جهانی قدس واضح و روشن است؛ چرا که در یک سو، جریانی برای جلوگیری از نابودی اسرائیل همه تلاش خود را میکند؛ اما در طرف مقابل، محور و اندیشه مقاومت در منطقه همچنان بر آرمان ها و ارزش های خود مبنی بر  تسلیم ناپذیری در برابر دشمنان و مبارزه تا نابودی ریشه های صهیونیسم پایبند است.

ماه برکت

دل نوشته ای از طرف من برای شما خوبان سلام برماه رمضان،ماه خوب خدا، سلام برلحظه های ناب مغفرت و گذشت،  سلام بر فصل بندگی وراز ونیاز عاشق و معشوق، دوباره خداوند، سفره ای از نوروبرکت، بر پهنای آسمان گسترانید، و من وتو را بر سر این سفره دعوت کرد، حالا تو میهمان این سفره هستی، حواست هست، میهمان سفره خداوند بزرگ، خالق بی همتایی که داشتنش جبران همه ی نداشته هایمان است، مهربانی، بی بدیل وبی مانند، مگر این نیست که خودشان فرمودند، مرا بخوانید، تا شما را اجابت کنم، حالا زمان گدایی من وتو از در خانه ی اوست، از سفره ی خدا، هرچه میخواهی بردار، ذرهای از عظمتش کم نمی شود، سفره ی کریمانه اش بزرگ است و بی پا

نه به عاشورا رسیدیم و نه راه به اربعین بریم

و ما را که راه حرم نیست به کجا پناه بریم؟ ما را که شوق راهی سفر تو شدن نیست به چه شوقی زنده بمانیم؟ ما را که دل هایمان به سوی تو پر میکشد و راه بر پاهایمان بسته است چگونه حسرت به دل نمانیم؟ ما را که چمدان خالی به دست نشسته و آن را با اشک چشم پر میکنیم راهی برای جا گرفتن در گوشه حرمت نیست؟ ما که گله یک ساله جمع کرده ایم تا در زمانش عقده دل را پیش شما بگشائیم و حالا که زمانش رسیده امکانش نرسیده شکوه پیش که بریم؟ امید شفاعت از که داشته باشیم که شما هم دیگر برات حرم نمی دهی! نه به عاشورا رسیدیم نه راه به اربعین بریم(بردیم) در توصیف ما همین کافی است!

« حاج قاسم»؛ نماد غلبه دستگاه محاسباتی حق بر باطل

« حاج قاسم»؛ نماد غلبه دستگاه محاسباتی حق بر باطل 1) «رحمت واسعه»؛ پیامبر خداوند «رحمه للعالمین» است چرا که وجود او برای همه جهانیان مایه خیر و برکت بود. بندگانی که در این مسیر به پیامبر خدا نزدیک شوند، صفات او را در خود محقق می‌کنند. نابودی داعش با فرماندهی « حاج قاسم»، رحمت واسعه‌ای برای بشریت (و نه فقط ایران و جهان اسلام) بود آنچنان که نعمت «امنیت و آزادی» را توامان برای همگان به ارمغان گذاشت. اما دستگاه باطل و ظلم، منتهای آرزویش، رفاه و آسایش اعوان و یاران خود است که نمونه آن بستن آب بر روی سپاه امام در کربلا و تحریم‌های ظالمانه علیه آزادیخواهان در این زمانه است.

جايگاه زن در تقابل علم و ايمان

دنیای غرب امروز گرچه از لحاظ علمی پیشرفت کرده اما فقدان ایمان،  بویژه ایمان در سطح اجتماع، باعث شده تا علم به شکل ابزاری در دست حیوانیت درآید و نه تنها غرب بلکه کل جهان را به سراشیبی سقوط بکشاند.