آمار

شما اینجا هستید

اصغر نجاتی آرانی

تحصيلات: 
فوق ديپلم
سمت در كانون: 
معاون اداري مالي
سمت هاي پيشين: 
مدير مسئول كانون - معاون اداری مالي - عضو هيئت امنا- عضو گروه هنري - مسئول قرائت قرآن امام زمان (عج)
تلگرام طاووس بهشت

دیدگاه جدیدی بگذارید