آمار

شما اینجا هستید

جواد رحمتی آرانی

تحصيلات: 
ليسانس زمين شناسی
سمت در كانون: 
مسئول هيات امنا مسجد امام زمان(عج)
سمت هاي پيشين: 
مدير مسئول كانون- عضوگروه سرود- مسئول واحد کتابداری- مدیرمسئول نشریه هلال- مسئول قرائت مکتب المهدی(عج)- عضو گروه هنری - عضو هیات امنای کانون
تلگرام طاووس بهشت

دیدگاه جدیدی بگذارید