آمار

شما اینجا هستید

مهدي مولايی آرانی

تحصيلات: 
دكتري سياست گذاري فرهنگي
سمت در كانون: 
مسئول دفتر مستند سازي انقلاب و دفاع مقدس (دماء)
سمت هاي پيشين: 
عضو هيئت امنا- مسئول قرائت قرآن نوجوانان مكتب المهدي - مسئول واحد طرح و برنامه - مسئول دفتر مستندسازی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس- دبیر دومین یادوراه سردار شهید حسین ملکیان و 37 شهید عباس آباد
تلگرام طاووس بهشت

دیدگاه جدیدی بگذارید