آمار

شما اینجا هستید

عمار اميری آرانی

تحصيلات: 
دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع)
سمت در كانون: 
عضو دفتر مستند سازی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس(دماء)- مدير مسئول نشريه نگين كوير
سمت هاي پيشين: 
عضو مجمع القرآن مكتب المهدی(عج) - عضو واحد فيلم و مستند سازی
سوابق علمي و فرهنگي : 

 

 

 

 

 

سوابق علمي :

•    کسب علم از محضر اساتید بزرگ فقه و حقوق ایران ازجمله: حضرت آیت الله مهدوی كني،حضرت آيت الله سیدحسین سعادت مصطفوی،حضرت آیت الله شیخ محمود زنجانی،حضرت آيت الله حسيني شاهرودي، مرحوم دکتر امیرحسین فخاری ، دکترمنوچهرموتمنی طباطبایی،دکتر نجادعلی الماسی،حجت الاسلام دكتر غلامرضا مصباحي مقدم، دکتر عباسعلی کدخدایی، دکتر حسین آقایی نیا، دکتر ولی الله انصاری، دکتر ولی رستمی، دکترمحسن اسماعیلی، دکتر حسینعلی امیری، دكتر توكل حبيب زاده، دكتر محمد جواد جاويد، دكتر محمدرضا ويژه.
•    نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع «مبانی و اصول حقوق اداری از منظر قرآن کریم» واخذ نمره 19 و درجه عالی از سوی هیات داوران.
•    كارشناس دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي (سالهاي 92-93)
•    نگارش مقاله علمی با عنوان " نسبت كرامت ذاتي به حقوق طبيعي انسان در قرآن"به راهنمايي دكتر محمد جواد جاويد(عضوهيات علمي دانشگاه تهران) - (علمي پژوهشي)
•    نگارش مقاله علمی با عنوان " نسبت كرامت اكتسابي به حقوق شهروندي انسان در قرآن"به راهنمايي دكتر محمد جواد جاويد(عضوهيات علمي دانشگاه تهران)- (علمي پژوهشي)
•    نگارش مقاله علمی با عنوان " اصل قانوني بودن ماليات ها"به راهنمايي دكتر ولي رستمي(عضوهيات علمي دانشگاه تهران) - (علمي پژوهشي)
•    نگارش مقاله علمي با عنوان" جايگاه قانوني ومرتبه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي از منظر نظريات شوراي نگهبان وديوان عدالت اداري"
•    بررسي بودجه سال 1392 كل كشور از منظر حقوقي- چاپ ومنتشرشده از سوي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي.
•    دبیرگروه حقوق عمومی انجمن علمی دانشجویان معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)(سال تحصيلي 90-91)
•    شركت درنشست تخصصي با موضوع"بازخواني فقهي-حقوقي روند قانون گذاري" واخذگواهي شركت.دانشگاه تهران (خردادماه1391)
•    شركت در كارگاه "نحوه تنظيم قراردادهاي بين المللي"واخذ گواهينامه پايان دوره. دانشگاه امام صادق(ع) (ارديبهشت1391)
•    شركت در دومين همايش ملي نقش پژوهش در قانونگذاري-وزارت كشور(دي ماه1392)
•    شركت در همايش تخصصي با موضوع "سلامت اداري" و اخذ گواهي شرکت. (اردیبهشت ٩٢)
•    شركت در همايش چالش هاي فلسفه حقوق در ايران امروز و اخذ گواهي شرکت- دانشگاه تهران(آذر 92)
•    مدير اجرايي كارگاه پژوهشي " تدوين پايان نامه هاومقالات علمي". دانشگاه امام صادق(ع)(ارديبهشت1391)
•    مديراجرايي خبرنامه انجمن علمي دانشجويان معارف اسلامي وحقوق دانشگاه امام صادق(ع)(سال تحصيلي 90-91)
•    تسلط نسبی برمتون فقهی واصولی
•    تسلط نسبی به زبانهای انگلیسی وعربی
•    عضویت در انجمن دانشجویان معارف اسلامی وحقوق دانشگاه امام صادق(ع) سال تحصیلی 90-89

عناوین قرآنی:
•    حفظ کل قرآن کریم در جامعه القرآن کریم کاشان سال 1379 واخذ گواهینامه حفظ کل قرآن توسط جامعه القرآن کریم کاشان
•     تجلیل و اخذتقدیرنامه از دستان مبارک حضرت آیت الله مهدوی کنی(ریاست دانشگاه امام صادق)به سبب کسب رتبه برتر در مسابقات قرآنی دانشجویی سال تحصیلی 90-89
•    برگزیده قرآنی شهرستان آران وبیدگل درسال پیامبر اعظم(ص)
•    اجرای برنامه زنده حفظ قرآن در رادیوقرآن
•    رتبه اول دهمين دوره  مسابقات قرآني مجلس شوراي اسلامي در رشته حفظ وترتيل-بهمن ٩٢
•    رتبه ی دوم مسابقات  سراسری قرآن کریم کشور(مطلع الفجر)  سال 73
•    رتبه ی سوم مسابقات کشوری رقابت مهر(هلال احمر)رشته ی حفظ قرآن سال 85
•    دیپلم افتخار و رتبه ی دوم مسابقات حفظ قرآن مرحله ی کشوری رقابت مهر  (هلال احمر) سال 82
•    رتبه ی اول مسابقات رقابت مهر(هلال احمر)استان اصفهان رشته ی حفظ قرآن سال 85
•    رتبه ی اول مسابقات رقابت مهر(هلال احمر)استان اصفهان رشته ی حفظ قرآن سال 82
•    رتبه ی اول مسابقات  دانش آموزی استان اصفهان رشته ی حفظ قرآن سال تحصیلی 83-82
•    رتبه ی اول رشته ی حفظ قرآن کریم دانشگاه امام صادق (ع)سال 89
•    رتبه ی دوم رشته ی حفظ قرآن دانشجویان سراسر استان تهران سال 89 
•    رتبه اول مسابقات قرانی اوقاف وامور خیریه شمرانات تهران رشته حفظ 20جزء-مهرماه 1391
•    رتبه ی اول رشته ی حفظ قرآن کریم اداره ی اوقاف  و امور خیریه استان اصفهان سال 88

مسئولیت های اجرایی:
•    عضو هيات امناي موسسه قرآني امام علي (ع) شهرستان آران وبيدگل
•    عضو شوراي هماهنگي موسسه قرآن وعترت امام زمان(عج) شهرستان آران وبيدگل
•    فرمانده گروه امدادونجات پایگاه مقاوت بسیج امام رضا(ع) شهرستان آران وبیدگل
•    معاونت طرح وبرنامه پایگاه مقاومت بسیج امام رضا(ع) شهرستان آران وبیدگل (به مدت 2 سال)
•    عضوفعال مجمع قاریان وحافظان هلال شهرستان آران وبیدگل به مدت 15سال.
•    عضوفعال بسیج شهرستان آران وبیدگل به مدت 8سال
•    عضوفعال کانون فرهنگی هنری امام زمان(عج) شهرستان آران و بیدگل(كانون نمونه استان اصفهان درسال 1387)