آمار

شما اینجا هستید

ابوالفضل رزاقیان

تحصيلات: 
دیپلم
سمت در كانون: 
عضو واحد پشتیبانی و تدارکات
سمت هاي پيشين: 
عضو مجمع القرآن مکتب المهدی(عج)به مدت 6سال-عضو نشریه آدینه به مدت 2سال-عضو واحد شهدابه مدت 6 سال