آمار

شما اینجا هستید

حسین قاسم پور

سمت در كانون: 
عضو واحد هنرهای نمایشی
سمت هاي پيشين: 
عضو مجمع القرآن مکتب المهدی (عج)- مسئول واحد هنر های نمایشی- کارگردان تئاتر