آمار

شما اینجا هستید

سجاد صادقی آرانی

تحصيلات: 
كارشناسی
سمت در كانون: 
عضو واحد تئاتر و هنرهای نمايشی - عضو هيئت تحريريه پورتال خبری آران وبيدگل
سمت هاي پيشين: 
عضو مجمع القرآن مكتب المهدی(عج) - عضو گروه علمی، فرهنگی - عضو گروه سرود و آهنگ های انقلابی - عضو گروه تواشيح و همخوانی - عكاس پايگاه اطلاع رسانی طاووس بهشت - عضو واحد فيلم و مستند سازی