آمار

شما اینجا هستید

محمد عصاری آرانی

تحصيلات: 
كارشناسی ارشد
سمت در كانون: 
مشاور دفتر مستند سازی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
سمت هاي پيشين: 
عضو واحد تبليغات و امور مناسبت ها - عضو واحد تئاتر و هنرهای نمايشی - مشاور فرهنگی