نِگاهبان انسانیت

 نِگاهبان انسانیت  پخش از رسانه ملی  روایتی از فعالیت جهادگران سلامت در شهرستان آران و بیدگل تصویر و تدوین: مهدی دشتبان زاده مدیر تولید: محمدرضا رحمتی  تهیه شده در طاووس بهشت

افزودن دیدگاه جدید