آمار

شما اینجا هستید

نشريه سنگر منتشر شد

 نشريه سنگر گاهنامه داخلی پايگاه مقاومت بسيج امام رضا(ع) آران وبيدگل همزمان با روز جهانی قدس منتشر شد.

سنگر

طاووس بهشت: به مناسبت روز جهانی قدس نشريه سنگر گاهنامه داخلی پايگاه مقاومت بسيج امام رضا(ع) آران وبيدگل منتشر شد.

در اين شماره می خوانيم:

غزه سنگ محك جهان اسلام

شهر قرآنی و ظرفيت پنهان

راحت طلبی اولين مظهر حب الدنيا

چرا سبك زندگی يك دغدغه شده است 

بچه خوب 

وضعيت قرمز

من با اين فضا زندگی كرده ام

اخبار پايگاه

و...
 

نشريه سنگر نشريه داخلی پايگاه مقاومت بسيج امام رضا(ع) حوزه يكم مقاومت بسيج امير المومنين علی(ع) آران وبيدگل است كه به صورت گاهنامه در مناسبت های انقلابی منتشر می شود. 

دسته بندی: 
فایل ضمیمه: 
+1
0
-1
تلگرام طاووس بهشت

دیدگاه جدیدی بگذارید