آمار

شما اینجا هستید

«انقلاب اسلامی» پیشگام، موثر، مستمر

برای آنکه بتوانیم در چهارچوب اهداف و آرمان‌های انقلاب حرکت کنیم و این سه خصلت را برای انقلاب اسلامی تضمین نمائیم باید در همان هندسهای که «امام خمینی(ره)» تنظیم کرده است، حرکت کنیم.

نجاتی

یادداشتی از: محمد رسول نجاتی آرانی/ کارشناس سیاسی

 

 

 

 

انقلاب اسلامی در ایران حرکتی، پیشگام، موثر و مستمراست. این حرکت مبتنی بر مجموعه آرمان‌ها و اهدافی است که به انقلاب این سه خصلت را اعطا می کند.

انقلاب اسلامی جریانی پیشگام و پیشرو
انقلاب اسلامی در مسیر حرکت خود توانست با رهبری ولی فقیه الگویی جدید در مدیریت اجتماعی و سیاسی ارائه دهد و از سویی اسوه‌ای ارزشمند برای  مبارزه با ظلم و استکبار را به عنوان راه رهایی از سلطه ظالمان و جباران به جهانیان نشان دهد، آن هم در زمانه‌ای که ظلمت و جهالت مدرن بر عالم حکم فرما بود.
 از این رو این حرکت، جریانی پیشگام و پیشرو است که نمونه و الگوی خارجی ندارد و مدل آن با سایر انقلاب‌ها و حرکت‌های وسیع اجتماعی جهان تفاوت دارد و از منبع اسلام ناب محمدی (ص) نشات می‌گیرد.

انقلاب اسلامی پدیده‌ای موثر
اساسا حرکت اسلامی امام خمینی(ره) بر اساس اهدافی که دارد، جهان شمول است و محدود به ایران نمی‌شود، به این معنا که امواج این حرکت اصیل اسلامی در مرزهای ایران محدود نشده و به جز مسلمانان تاثیر آن بر سایر انسان‌های آزاده و مستضعف هم مثال‌زدنی است. از این روست که جبهه‌ای با پرچمداری ایران اسلامی همواره درعرصه‌های مختلف بین المللی با نظام استکبار در مخاصمه و مبارزه است.
و به همین علت می‌توان انقلاب اسلامی ایران را پدیده‌ای موثر دانست.

انقلاب اسلامی‌ِ توقف‌ناپذیر

انقلاب اسلامی یک رخداد مستمر و ادامه‌دار و توقف‌ناپذیر است. این انقلاب بر خلاف سایر انقلاب‌ها تمام نشدنی است، چرا که نقطه تمام و کمال آن هدایت انسان‌ها به سمت سعادت تحت سیادت و رهبری انسان کامل و برقراری حکومت صالحان و مستضعفین بر جهان است. لذا با توجه به اهداف انقلاب یعنی مبارزه با استکبار، حمایت از مستضعفین، تامین آسایش مردم برای رسیدن به سعادت، مبارزه با جهل و ناآگاهی، ایجاد حکومت اسلامی و نیز آرمان‌های انقلاب که زمینه‌سازی برای ظهور منجی عالم بشریت است، می‌توان نتیجه گرفت که انقلاب یک پدیده مستمر است و توقفی برای آن نمی‌توان متصور بود.

حرف آخر...

ما برای آنکه بتوانیم در چهارچوب اهداف و آرمان‌های انقلاب حرکت کنیم و این سه خصلت را برای انقلاب اسلامی تضمین نمائیم باید در همان هندسه‌ای که رهبر کبیر انقلاب اسلامی «امام خمینی(ره)» تنظیم کرده است، حرکت کنیم که منبع دستیابی به این هندسه و اصول در صحیفه امام(ره)، سخنرانی‌ها، خط مشی، سیره، آثار و وصیتنامه ایشان است.

دسته بندی: 
+1
0
-1
تلگرام طاووس بهشت

دیدگاه جدیدی بگذارید