آمار

شما اینجا هستید

شهردار شهید آران و بیدگل؛ غریب دیار؛ آشنای غربت

سردار شهید شهردار احسان باقری؛ سردار شهیدی که نامش با دیار محرومان کردستان عجین گشته است.

 

شهردار شهید آران و بیدگل؛ غریب دیار؛ آشنای غربت
 

 به بهانه ۲۵ اسفند روز شهردار یادی کنیم از سردار شهید شهردار احسان باقری :

به یاد سردار شهیدی که نامش با دیار محرومان کردستان عجین گشته است. سرداری که نه با سلاح اما با اسلحه خدمت و با روحیه انسان دوستی خود، بابی دیگر در حماسه گشود و سرزمین اش را چون جانش گرامی داشت.

شهیدی که کوه های سر به فلک کشیده کردستان و دیواندره در برابر روح بلندش کم آوردند. عزیزی که هنوز مردم خوب و با صفای دیواندره کردستان او را چون عزیزترین هایشان دوست دارند.

بعد از گذشت سی سال از شهادتش، هنوز وقتی یاد از او می کنند گویی همین چند روز پیش او را از دست داده اند. هنوز داغ احسان برآنها تازه است هنوز او را می جویند و به دنبال خدمتگزاری چون او هستند.

از این جالب تر این که خاطرات شهید باقری سینه به سینه و نسل به نسل به جوانان آن دیار رسیده  و آنها بی آن که او را دیده باشند از حماسه و رشادتهای شهید باقری حرف ها دارند.

شهید باقری ، سردار سرافرازی که هنوز برای شهر خودش گمنام و حتی نام سردار را برایش نمی آورند، خیابان ها و ادارات دولتی شهرش هنوز با نام شهید باقری ناآشناست اما وقتی در خیابان های دیواندره قدم می زنی احساس می کنی که در شهر و زادگاه شهید باقری راه می روی.

یکی از خیابان های اصلی شهر که فرمانداری، شهرداری و بیمارستان بزرگ دیواندره در آن واقع است به نام شهید باقری است. کمی آن طرف تر، مرکز بزرگ مخابرات دیواندره به نام شهید باقری است. مرکز مقاومت بسیج فرمانداری به نام شهید باقری است. اما این شهید چقدر ناآشنای شهر خویش است.

نگارنده: حسن کشایی

انتهای پیام/

+1
0
-1
تلگرام طاووس بهشت

دیدگاه جدیدی بگذارید