آمار

شما اینجا هستید

حج ناتمام

تحلیلی پیرامون قیام تاریخی امام حسین (ع)
قسمت نوزدهم: سلیمان بن صرد خزاعی کیست؟

حج ناتمام

سلیمان بن صرد خزاعی کیست؟

نکته؛ آیا شما با طراحی شخصیتی ساده لوح انگارانه برای سلیمان در سریال مختار موافق بودید؟ چه اندازه در مورد او می دانید؟ آیا گزینش مصداق های برای چنین خواصی در جامعه کنونی صحیح است؟  

متن
سلیمان بن صرد بن جون بن ابی جون خزاعی از شیعیان بزرگ و یاران امیرالمؤمنین، امام حسن و امام حسین(ع) بود و کنیه او ابومُطرَف بود. گفته می¬شود در جاهلیت نام او یسار بوده که پیامبر آن را به سلیمان تغییر داد. او از نخستین مسلمانانی است که در کوفه ساکن شد و در آن جا برای خود خانه ای ساخت. او در سال 65 قمری و در سن 93 سالگی چشم از جهان فروبست.
مورخان شیعه و سنی از شخصیت سلیمان به نیکی یاد کرده¬اند و او را با اوصافی نظیر فضیلت، شرافت، زهد، تقوا و نفوذ کلمه ستوده اند. او از شیعیان خاص امیرالمؤمنین(ع) بود و در همه یا بیشتر جنگ¬ها در کنار امام حضور داشت و مدتی هم به عنوان کارگزار حضرت فعالیت کرد. فرماندهی بخشی از سپاه امام در صفین و مبارزه شجاعانه و جنگ تن به تن با حوشب و کشتن او، کارنامه نظامیش را درخشان ساخته است. پس از آن که امام ناچار تن به حکمیت داد سلیمان با چهره مجروح نزد امام آمد و به امام گفت ای امیرمؤمنان به راستی اگر شما یارانی داشتید هرگز پیمان حکمیت را نمی¬پذیرفتید. به خدا سوگند من در میان جمعیت رفتم و تلاش کردم تا آن ها را به وضع نخست برگردانم، اما کسی که در او خیری باشد نیافتم مگر گروه اندک. با این همه مضمون نامه ای که عبدالله بن مسعود به سلیمان برای دعوت در جنگ صفین نوشته، ابهاماتی درباره او پدید می¬آورد. ابن مسعود با اشاره به آیه 20 سوره کهف «اگر بر شما پیروز شوند شما را سنگسار خواهند کرد یا به آیین خودشان بر می گردانند و هرگز روی رستگاری نخواهید دید» به سلیمان می¬نویسد: پس بر تو واجب است که برای جهاد کوشش و با امیرالمؤمنین پایداری کنی.(1)  لحن ترغیبی این نوشتار کوتاه می¬تواند مؤید این نظر باشد که سلیمان دچار تردید بوده است.

نتیجه؛ تردید برای نخبگان، همیشه  و در طول تاریخ می توانسته نقطه عطف در اوج یا نزول آنان بوده باشد، شاید الان به ذهن شما لحظه تردید برانگیز و سرنوشت ساز حُربن یزید ریاحی و شک زهیر بن قین در پاسخ به ندا و دعوت امام حسین(ع) رسوخ کرده باشد...

[1] . نصر بن مزاحم منقري،  ص 313.

پژوهشگر: وحید متشکر

انتهای پیام/14

+1
0
-1
تلگرام طاووس بهشت

دیدگاه جدیدی بگذارید