گزارش ژاندارمری از 15 خرداد آران وبیدگل

در ساعت ½ 10 صبح مورخه 15/3/42 موقعى كه اهالى كاشان در خيابانها مشغول دادن شعار برعليه دولت، و ازدحام به ادارات دولتى بودند اطلاع رسيد در قريه آران و بيدگل نيز اشخاصى تجمع و مشغول دادن شعار عليه دولت و غارت منزل اشخاص مى‏باشند 

در ساعت ½ 10 صبح مورخه 15/3/42 موقعى كه اهالى كاشان در خيابانها مشغول دادن شعار برعليه دولت، و ازدحام به ادارات دولتى بودند اطلاع رسيد در قريه آران و بيدگل نيز اشخاصى تجمع و مشغول دادن شعار عليه دولت و غارت منزل اشخاص مى‏باشند 

متن خبر

از : گروهان ژاندارمرى كاشان تاريخ : 18/3/42 به : فرماندهى هنگ ژاندارمرى قم شماره : 2248 در ساعت ½ 10 صبح مورخه 15/3/42 موقعى كه اهالى كاشان در خيابانها مشغول دادن شعار برعليه دولت، و ازدحام به ادارات دولتى بودند اطلاع رسيد در قريه آران و بيدگل نيز اشخاصى تجمع و مشغول دادن شعار عليه دولت و غارت منزل اشخاص مى‏باشند كه بلافاصله گروهبان يكم صميميت و گروهبان سوم رضايى و گروهبان سوم مردانشاهى و گروهبان سوم حداديان به محل مزبور اعزام و مأمورين در سه كيلومترى آران مشاهده مى‏نمايند عده‏اى در حدود 500 نفر با يك بيرق سبز به طرف كاشان در حركت مى‏باشند به محض ديدن مأمورين عموما قرآن سر دست گرفته اظهار مى‏نمايند ما آقاى خمينى را مى‏خواهيم و به طرف مأمورين حمله ‏ور مى‏شوند كه مأمورين چند تير هوايى شليك كه در نتيجه عده آنها متفرق و دو نفر معمم كه سردسته آنها بوده است به آنان تذكر می‏دهند كه دستور دهيد جمعيت به طرف آران برگردند و نيز با سردسته جمعيت مذاكره و به آران بر میگردد و مأمورين به محض ورود به آران مشاهده مینمايند كه چند محل را اشخاص به شرح زير 1ـ مغازه خياطى القانى 2ـ مغازه داروفروشى ـ محمد لامع 3ـ منزل حسين لامع 4ـ منزل رحمت‏اله يزدانى 5 ـ مغازه خياطى محمود رحمانى 6ـ مغازه جواد فرقانى 7ـ منزل جواد فرقانى 8ـ مغازه و منزل آقاى مشفق 9ـ منزل بحينى 10ـ منزل محلوجى 11ـ منزل رحمت‏اله نراقى كه كليه آنان بهايى می‏باشند درب منازل و دكاكين را شكسته و داخل منزل و مغازه آنان شده چيزهايى كه قابل بردن بوده به سرقت برده و بقيه را نيز آتش زده‏اند كه وضع محل را متشنج صاحبان خانه و مغازه را به طور كلى از هستى ساقط نموده‏ اند كه مأمورين فورا انتظامات را برقرار می نمايند لذا به گروهبان يكم صميميت دستور داده شد كه با كمال قدرت امنيت منطقه را حفظ و مسببين و محركين جريان آتش‏سوزى و سرقت اثاثيه و اشخاص فوق‏الذكر را دستگير نمايد لذا مأمورين كه مشغول دستگيرى اشخاص مسبب و تكميل پرونده بوده‏اند آقاى بازپرس شعبه 1 كاشان شخصا جهت رسيدگى به آران عزيمت و پرونده را از مأمورين خواستار كه مأمورين نيز پرونده را با پنج نفر متهم دستگير شده به آقاى بازپرس تحويل مى‏نمايند كه آقاى بازپرس هم براى پنج نفر دستگير شده قرار لازمه صادر و به زندان شهربانى تحويل شدند و نسبت به دستگيرى بقيه متهمين دستورات لازم به مأمورين صادر و اكنون مأمورين مشغول دستگيرى بقيه متهمين مى‏باشند.  فرمانده گروهان ژاندارمرى كاشان ـ ستوان يكم ياسمى امضاء رونوشت جهت استحضار رياست سازمان امنيت شهرستان قم ايفاد مى‏گردد.  فرمانده گروهان ژاندارمرى كاشان ـ ستوان يكم ياسمى  رونوشت برابر با اصل است  منبع: قیام 15 خرداد به روایت اسناد ساواک جلد هفتم بازتاب‌ها - استان‌ها و خارج کشور

تاریخ آخرین تغییر
پنجشنبه, اردیبهشت 2, 1400 - 21:17
کد خبر: 7942

https://tavoosebehesht.ir/node/7942

افزودن دیدگاه جدید