آمار

شما اینجا هستید

توصیه هایی برای ورود به ضیافت خدا

 شاید سوال خیلی از مومنین این باشد که در این فرصت کم برای جبران آنچه از ماه شعبان از دست رفته و ورود پاک وزیباتر به ماه رمضان چه کارهایی را در اولویت عمل قرار دهیم

مهدی رحمتی آرانی

یادداشتی از: شیخ مهدی رحمتی

 

 

در حالی که روزهای پایانی ماه شعبان  را سپری میکنیم ودر آستانه ماه مبارک رمضان قرار داریم  شاید سوال خیلی از مومنین این باشد که در این فرصت کم برای جبران انچه از ماه شعبان از دست رفته و ورود پاک وزیباتر به ماه رمضان چه کارهایی را در اولویت عمل قرار دهیم. برای پاسخ به این سوال به روایتی از امام رضا (ع) اشاره میکنیم که اتفاقا آن را امام رضا (ع) در آخرین روزهای این ماه برای ابوالصلت هروی یار ومونس وخادم باوفای خود بیان کرده است که به صورت اجمال بیان میکنیم . در این روایت شریف امام رضا(ع) میفرماید" ای ابوالصلت اکثر ماه شعبان رفت.پس تدارک و تلافیکن در انچه از این ماه مانده است تا انکه چون ماه مبارک دراید خود را خالص گردانیده باشی"

سپس حضرت توصیه های خود را برای این منظور بیان میفرمایند که به صورت تیتر وار آنها را بیان میکنیم :

1-      در این فرصت به کارهایی که نافع است رو بیاور ( یعنی از کارهای غیر نافع  دوری کن)
2-      دعا و استغفار بسیار انجام ده
3-      قرآن را بسیار تلاوت کن
4-      از گناهان به سوی خدا توبه کن
5-      اگر امانت یا حق کسی به گردن توست آن را ادا کن
6-      اگر کینه کسی را در دل داری آن را بیرون کن
7-      اگر به انجام گناهی عادت داری در ترک آن  بکوش
8-      از خدا بترس ودر پنهان وآشکار بر او توکل کن
9-      بسیار این دعا را بخوان."خداوندا اگر در آنچه از این ماه گذشته ما را نیامرزیده ای در باقیمانده آن ما را بیامرز"

دسته بندی: 
+1
0
-1
تلگرام طاووس بهشت

دیدگاه جدیدی بگذارید