آمار

شما اینجا هستید

ملت ما در استقبال از شما سر می دهد

خوشا به حال ملت ما که در استقبال از شما سر می دهد اما در مقابل حرامیان و حرامی یاوران و حرامی باوران سر خم نمی کند . 

یادداشت از : حمزه نجاتی 

دوبار آمدید . مثل همیشه با شکوه  وصلابت . و چه به موقع  آمدید . از شما زمان شناس تر سراغ نداریم . برای شما زمان جنگ و بعد از جنگ معنا ندارد. همیشه حاضرید و ناظر . هر گاه  احساس نیاز مان به شما بیشتر می شود رخ می نمایید و جلوه گری می کنید . ای گمنامان خوشنام، ای مقتدران مظلوم وای ولایتمدران همیشه تاریخ. دوباره با آمدندتان عطر شهادت درخیابان ها پیچید . چشم ها در نظاره شما به گوهر اشک شسته شد  و قلب ها در پیوند با آرمان های شما راسخ تر شد . و این بار نسل سوم و چهارم انقلاب بود که شما را بدرقه کرد . اگر کسی دنبال الگو می گردد  بداند شما  پر سود ترین تجار، عارف ترین عباد و ناصر ترین انصارید و خوشا به حال ملت ما که در استقبال از شما سر می دهد اما در مقابل حرامیان و حرامی یاوران و حرامی باوران سر خم نمی کند . خداوندا دفتر و کتاب شهادت را بر روی ملت ما باز نگه دار .

 

دسته بندی: 
+1
0
-1
تلگرام طاووس بهشت

دیدگاه جدیدی بگذارید