نشست اعضای هیئت موسس کانون دانش آموختگان دانشگاه امام صادق(علیه السلام)

جلسه اعضای هیئت موسس کانون دانش آموختگان دانشگاه امام صادق(علیه السلام) برگزار شد.
متن خبر

به گزارش کانون دانش آموختگان دانشگاه امام صادق(علیه السلام) ؛ جلسه اعضای هیئت موسس کانون دانش آموختگان دانشگاه امام صادق(علیه السلام) برگزار شد. در این جلسه اعضای هیئت موسس کانون دانش آموختگان دانشگاه امام صادق(علیه السلام) درباره برنامه ها و فرآیند های آینده کانون دانش آموختگان گفتگو کردند.در این نشست اعضای هئیت موسس در خصوص تشکیل دفتر کانون دانش آموختگان، فرآیندهای عضوگیری و برگزاری  مجموع عمومی کانون دانش آموختگان تصمیم گیری کردند.

افزودن دیدگاه جدید