امید و افتخار آفرینی دانش آموزان آران و بیدگلی همچنان در اصفهان موج می زند

دانش آموز مدرسه امید شهرستان آران و بیدگل با نیازهای ویژه در مسابقات دو میدانی در سطح استان توانست رتبه دوم را از آن خود نماید.