آغاز واکسیناسیون اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه آران و بیدگل

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آران و بیدگل از آغاز طرح واکسیناسیون اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه آران و بیدگل همزمان با سراسر کشور خبر داد