عمود ۱۳۰۰

عمود ۱۳۰۰

عمود ۱۳۰۰

پادکست|عمود ۱۳۰۰ گوینده زهرا مهدی پور انتخاب آهنگ محمدحسین خواجه منصوری و امیرحسین علی صادقی تنظیم آهنگ امیرحسین علی صادقی مدیر تولید محمدحسین خواجه منصوری طراح کاور: فاطمه بی خوابی آرانی تنظیم کاور محسن قامتی تهیه شده در: طاووس بهشت

افزودن دیدگاه جدید

فایل صوتی