سقای آب و ادب

سقای آب و ادب

سقای آب و ادب

ده_شب_ده_کتاب | «سقای آب و ادب» باصدای: زهرا مهدی پور انتخاب و تنظیم آهنگ: امیرحسین علی صادقی طراح کاور: فاطمه بی خوابی اجرای کاور: محسن قامتی مدیر تولید: محمدحسین خواجه منصوری انتشارات نیستان محصول طاووس بهشت

افزودن دیدگاه جدید

فایل صوتی