بانوی آران و بیدگلی؛ بسیجی برگزیده جشنواره ملی مالک اشتر

به گزارش خبرنگار طاووس بهشت، سرکار خانم فاطمه سادات عباس زاده آرانی بعنوان بسیجی برگزیده استانی درهفتمین جشنواره ملی مالک اشتر بسیج معرفی و در ضمن شرکت در این نمایشگاه به دیدار با رهبر معظم انقلاب اسلامی نایل آمدند.

افزودن دیدگاه جدید