آغاز به کار اولین چایخانه دخترانه کشور

به گزارش خبرنگار طاووس بهشت؛همزمان با شهادت پیامبر(ع)، امام حسن(ع) و امام رضا (ع)اولین چایخانه دخترانه کشوربه نام چایخانه حضرت نجمه
(مادر امام رضا سلام الله علیهما) آغاز به کار کرد.

زمان:پنجشنبه جمعه شنبه 23 و24 و25 شهریور،ساعت 5 تا 8 شب

 

 

افزودن دیدگاه جدید