دعوتنامه ویژه دختران

به گزارش خبرنگار طاووس بهشت؛ جزء خوانی خانگی همراه با دورهمی مخصوص دختران ۹ تا ۱۸ سال برگزار می شود.

روزهای مدرسه از ساعت ۱۹:۳۰
روزهای تعطیل از ساعت ۱۶:۳۰

شروع از تاریخ دوشنبه ۲۱ اسفند

آدرس: خیابان امامزاده قاسم ،میثاق پنجم،منزل درب سنتی یا بلوار مطهری ،حکمت هفتم ،بعداز چهاراه منزل درب سنتی(منزل آقای صفرآهنگ)

 

افزودن دیدگاه جدید