رمضان شاد دانش آموزی

به گزارش خبرنگار طاووس بهشت؛ جلسه چهارم دورهمی دوستانه دانش آموزی در حسینیه حضرت مسلم بن عقیل شهرستان‌آران‌وبیدگل برگزار شد.

افزودن دیدگاه جدید