قاب‌های بی‌تکرار

به گزارش خبرنگار طاووس بهشت؛ تصاویری از حضور رئیس جمهور شهید در میان آینده سازان ایران برای همیشه در خاطرات ثبت شد./ عکس: طاووس بهشت 

افزودن دیدگاه جدید