اولین و بزرگترین دوره استعدادیابی تخصصی صدا و خوانندگی در آران و بیدگل

به گزارش خبرنگار طاووس بهشت؛ اولین و بزرگترین دوره استعدادیابی تخصصی صدا و خوانندگی با حضور"استاد محمد امیری" آهنگساز،خواننده و نوازنده و " آرتین یوسفی"خواننده و نوازنده جهت آموزش و سازماندهی افراد مستعد( نوجوانان پسر) به همراه خانواده، اردیبهشت ماه در شهرستان آران و بیدگل برگزار گردید.

افزودن دیدگاه جدید