روایت نوجوانانه

به گزارش خبرنگار طاووس بهشت؛ مرد خستگی ناپذیر ایران شهید جمهور آیت الله دکتر سید ابراهیم رییسی در جمع نوجوانان به آنان توصیه کردند./عکس: طاووس بهشت‌

افزودن دیدگاه جدید