نمایشگاه بزرگ کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی

نمایشگاه بزرگ کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی همزمان با هفته کارآفرینی و گرامیداشت هفته بسیج کارگاه های ویژه عموم مردم همراه با ارائه "گواهینامه فنی و حرفه ای" برگزار می گردد.

دومین گردهمایی خادمیاران و یاوران رضوی شهرستان آران و بیدگل

دومین گردهمایی خادمیاران و یاوران رضوی شهرستان آران وبیدگل در ویژه برنامه چهارشنبه امام رضایی به میزبانی کانون خدمت رضوی معین الضعفا،( ع ) برگزار شد.