درخشش ورزشکاران زورخانه ای شهرستان آران و بیدگل در مسابقات استان اصفهان

مسابقات تیمی زورخانه ای و هنرهای فردی استان اصفهان انتخابی کشور در رده سنی جوانان ۳۰ شهریور ماه سال جاری به میزبانی اصفهان در زورخانه علی قلی آقا برگزار شد.