اهدای ۲هزار جلد کتاب در سومین جشنواره «بحار کتاب، انوار دانایی» در آران و بیدگل

رییس اداره کتابخانه های عمومی آران و بیدگل گفت: تاکنون بالغ بر دوهزار عنوان کتاب در سومین جشنواره "بحار کتاب انوار دانایی" به کتابخانه های منتخب این شهرستان اهدا شده است.