شور و شوق بی نظیر بچه ها ،خانواده ها و کانون های فرهنگی در تابستان ۱۴۰۲

این روزها با پایان امتحانات و شروع ایام فراغت دانش آموزان و ثبت نام در کلاسهای تابستانی و افتتاح این کلاسها در اکثر نقاط شهرستان آران و بیدگل با حضور پر شور بچه ها به همراه خانواده ها و روحانیون و مسئولین این شهرستان در مراسم دیده میشود .