ترور‌های کور ضد انسانیت وبشریت را دنیا نمی‌تواند توجیه کند

حجت الاسلام فرحزاد با محکوم کردن جنایت تروریست‌ها در شیراز، گفت: ترور مردم بیگناه و ترور‌های کورضد انسانیت و ضد بشریت را دنیا نمی‌تواند توجیه کند.