گاهنامه نگین کویر

"نشریه نگین کویر" نام گاهنامه ای است به صاحب امتیازی کانون فرهنگی، هنری امام زمان(عج) و به سردبیری محسن قامتی که با ده سال سابقه جزء با قدمت ترین نشریات شهرستان آران و بیدگل محسوب می شود و تاکنون نویسنگان و خبرنگاران محلی بسیاری را معرفی کرده است.

نگین کویر در دوره های مختلف و با سردبیران گوناگون دارای بخش های مختلفی بوده که طبق آخرین تغییرات صورت گرفته این گاهنامه دارای ستون های سرمقاله، شعر، اخبار، پیشنهاد، دریچه، چهره ها و... شده است.

افزودن دیدگاه جدید