گفتگو با احمد دشتبان زاده، پیر غلام آیین سقایی، در شهرستان آران و بیدگل

نویسنده: منیره ملکیان آرانی
تصویر: مهدی دشتبان زاده
تدوین: مرتضی حنایی
عکاس: فاطمه ابراهیم پور
مدیرتولید: محمدرضا رحمتی
ضبط در: استودیو محرم کانون فرهنگی هنری امام زمان (عج)
تهیه شده در: طاووس بهشت

#ملت_حسین_به_رهبری_حسین

افزودن دیدگاه جدید