مراسم شیرخوارگان حسینی

به گزارش خبرنگار طاووس بهشت، مراسم بین المللی شیرخوارگان حسینی در روز هفتم محرم در شهرستان آران و بیدگل برگزار گردید./عکس: فاطمه ابراهیم پور

افزودن دیدگاه جدید