بیش از یک میلیارد نفر، در سراسر جهان، مبتلا به فشار خون بالا

به گزارش خبرنگار طاووس بهشت؛بیش از یک میلیارد نفر، در سراسر جهان، به فشار خون بالا مبتلا هستند.

 

افزودن دیدگاه جدید