سرپرست کانون بسیج رسانه منصوب شد

به گزارش خبرنگار طاووس بهشت؛" محمدرضا رحمتی" با حکم فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان آران و بیدگل به سرپرستی کانون بسیج رسانه منصوب شد ./عکس:سید مجتبی هنرمند

افزودن دیدگاه جدید