ویژه برنامه «پرواز فرشته ها»

به گزارش خبرنگار طاووس بهشت؛در این مراسم آقای عابدین زاده ، مسئول انجمن معلولین سوره صبح حضور یافته و بیان کردند که حدود ۲۱۰۰ معلول در شهرستان آران و بیدگل هستند.

افزودن دیدگاه جدید