شکوه حضور

به گزارش خبرنگار طاووس بهشت، مردم فهیم دارالشهدای ایران همچون همیشه با شور و شعور وصف ناشدنی در راهپیمایی 22 بهمن حماسه آفریدند./ عکس فاطمه ابراهیمپور

افزودن دیدگاه جدید