شکوه حضور

به گزارش خبرنگار طاووس بهشت؛مردم دارالشهدای آران و بیدگل از آغازین ساعات صبح امروز برای آینده روشن ایران به پای صندوق های رای رفتند./عکس:فاطمه ابراهیم پور

 

افزودن دیدگاه جدید