طلیعه امید

به گزارش خبرنگار طاووس بهشت؛کویرنشینان بی ادعا با شور و نشاط در حوزه های اخذ رای حاضر شدند./عکس:ستاره برزنونی

 

افزودن دیدگاه جدید