تا پای جان، برای ایران

به گزارش خبرنگار طاووس بهشت؛گزارشی از انتخابات توسط موسسه هنری رسانه ای جوانه تولید شده است./فیلم:علی اصغر رامی،علی اصغر اقبال

 

افزودن دیدگاه جدید